זכויות אזרח וזכויות פוליטיות

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019