תרבות פוליטית דמוקרטית

בפרק זה נכיר את עקרונות הסובלנות, הפלורליזם, ההסכמיות, ואת מקומם של קונפליקטים בתרבות הדמוקרטית.

שיעורים

01:10 תרבות פוליטית דמוקרטית מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
01:33 תרבות פוליטית דמוקרטית מאת ORTIsrael, הועלה ע"י איתמר בנית
04:52 פלורליזם,סובלנות והסכמיות מאת Avigail G, הועלה ע"י איתמר בנית
03:11 תפיסות דמוקרטיות מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:30 עקרונות הדמוקרטיה - פלורליזם וסובלנות מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית