עקרונות הדמוקרטיה - פלורליזם וסובלנות

מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באפריל 2018

להשלים