חוק השבות וחוק האזרחות

בפרק זה נכיר את חוק השבות, את משמעותו לגבי לא יהודים בישראל ואת מעמדו מול עיקרון השוויון.

שיעורים

03:21 חוק האזרחות - זה לא ברור לי מאת Avner cohen-zamir, הועלה ע"י איתמר בנית
04:43 הכנה לבגרות באזרחות: שבות ואזרחות מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית