שבות ואזרחות

בפרק זה נעסוק בדרכים השונות לקבלת מעמד אזרח בישראל, בחוק השבות ובמשמעויותיו לזכויות אזרחים ומיעוטים בישראל.