יסודות חוקתיים בישראל

בפרק זה נסקור את המצב המשפטי בישראל בהקשר לחוקה ולחוקי יסוד.

שיעורים

02:08 ערוץ הכנסת - חוקה מאת ערוץ הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית
06:50 היסודות חוקתיים - הכרזת העצמאות מאת זאב כרמלי, הועלה ע"י איתמר בנית
09:45 אזרחות 11: יסודות חוקתיים מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

08:53 משפט חוקתי - המהפכה החוקתית - מחשבות מאת MachshavotLDM, הועלה ע"י איתמר בנית
03:54 איך קרה שיום אחד ב-1992 קיבלה כנסת ישראל חוקה? מאת barilanuniversity, הועלה ע"י איתמר בנית
05:39 משפט חוקתי - מידתיות - מחשבות מאת MachshavotLDM, הועלה ע"י איתמר בנית
05:20 תקיפה חוקתית - פסקת הגבלה מאת Ifat Levy, הועלה ע"י איתמר בנית
06:36 משפט חוקתי - עליונות חוקי היסוד - מחשבות מאת MachshavotLDM, הועלה ע"י איתמר בנית