היסודות חוקתיים - הכרזת העצמאות

מאת זאב כרמלי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באפריל 2018

להשלים