חובות האזרח והקשר לזכויותיו

בפרק זה נכיר את חובות האזרח בישראל, ונדון בשאלת ההתנייה של זכויות במילוי חובות.