תרבות פוליטית בישראל

בפרק זה נכיר את התרבות הפוליטית בישראל, ובפרט את הלגיטימיות להטרוגניות חברתית ולמשמעותם של השסעים בחברה