תרבות פוליטית - החברה בישראל

בפרק זה נכיר היבטים שונים בתרבות הפוליטית הישראלית