השסע הלאומי

בפרק זה נכיר את השסע הלאומי, התפתחותו והשלכותיו

שיעורים

17:39 השסע הלאומי (יהודי - ערבי) מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
21:00 התפתחות השסע הלאומי רקע לבגרות באזרחות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית