השסע הלאומי

בפרק זה נכיר את השסע הלאומי, התפתחותו והשלכותיו

שיעורים

21:00 התפתחות השסע הלאומי רקע לבגרות באזרחות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית