הרשות המבצעת – הממשלה

בפרק זה נסקור את תהליך כינון הממשלה, סוגים שונים של קואליציות, מבנה הממשלה ותפקידיה.

שיעורים

01:08 ממשלה קואליציונית - טובים השניים מן האחד? מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
07:53 אזרחות 13: הרשות המבצעת מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:06 איך תרצה את הממשלה שלך - צרה, רחבה או אולי מקיר לק מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
02:17 איך בעצם מקימים ממשלה? מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית