ממשלה קואליציונית - טובים השניים מן האחד?

מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באפריל 2018

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים