מוסד הנשיאות

בפרק זה נכיר את תפקידיו השונים של הנשיא.

העמקות

05:10 ערוץ הכנסת - מי צריך נשיא? 15.5.14 מאת ערוץ הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית