פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1999

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

14:00 בגרות 1999 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
16:25 בגרות בפיזיקה חשמל 1999 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית