פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות

בפרק זה נעלה סרטונים ובהם פתרונות לשאלות בגרות בחשמל ומגנטיות