פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2004

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

16:42 בגרות 2004 שאלה 4 תנועה בשדה חשמלי ומגנטי מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
04:52 בגרות 2004 שאלה 4 תייל וסליל מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
10:21 חשמל 2004 א שאלה 5 מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
19:53 בגרות בפיזיקה חשמל 2004 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית