פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2005

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

13:51 חשמל 2005 1 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
10:45 בגרות 2005 טעינת קבלים מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית