פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2011

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

17:57 חשמל 2011 1 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
09:17 בגרות 2011 יונים בשדה מגנטי מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
17:16 חשמל 2011 שאלה 1 מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית