פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2015

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

08:59 בגרות 2015 שאלה 4 - מגנטיות מאזני זרם מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית