פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1991

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

12:59 בגרות 1991 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:39 פתרון בגרות פיזיקה קיץ 1991 חשמל ומגנטיות שאלה 2 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
22:37 השראה אלקטרומגנטית 1991 שאלה 5 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:46 בגרות בפיזיקה קיץ 1991 חשמל ומגנטיות שאלה 1 א מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:43 פתרון בגרות פיזיקה קיץ 1991 חשמל ומגנטיות שאלה 3 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית