פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1990

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

13:11 בגרות חשמל 1990 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:26 בגרות בפיזיקה חשמל 1990 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:30 מבחן בגרות בפיזיקה חשמל 1990 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
31:17 בגרות 1990 שאלה 5 השראה אלקטרומגנטית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית