פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1993

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

12:13 בגרות בפיזיקה חשמל 1993 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית