פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1994

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

12:01 בגרות 1994 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:13 בגרות בפיזיקה חשמל 1994 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית