פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1995

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

18:51 בגרות חשמל 1995 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית