פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1998

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

15:15 בגרות 1998 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
15:16 בגרות 1998 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית