פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1998

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

15:15 בגרות 1998 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
15:16 בגרות 1998 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:53 בגרות 1998 שאלה 3 שדה מגנטי של כדוה"א מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית