פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2014

650

פתרונות תרגילים

10:54 בגרות 2014 שאלה 1 אלקטרוסטטיקה לוחות מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית