התפרקויות רדיו אקטיביות

בפרק זה נעסוק בתיאור התופעה של פירוק רדיואקטיבי, סדרות דעיכה, זמן מחצית חיים.

שיעורים

07:35 פיסיקה מודרנית: רדיואקטיביות, הקדמה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
05:29 פיסיקה מודרנית: רדיואקטיביות, זמן מחצית חיים מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:23 פיסיקה מודרנית: רדיואקטיביות- משוואה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
06:48 זמן מחצית חיים מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית