זמן מחצית חיים

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019