פיסיקה מודרנית: רדיואקטיביות, הקדמה

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019