חיבור מקורות כאם

בפרק זה נעסוק במעגלים המכילים כמה מקורות כא"ם

שיעורים

03:24 חיבור מקורות כא''מ בטור - חלק 2 מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
05:56 חיבור מקורות כא''מ בטור - חלק 1 מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית