קצר ונתק

בפרק זה נעסוק במונחים קצר ונתק, שמשמעותם ניתוק המעגל החשמלי או הנמכת ההתנגדות של חלק כלשהו לאפס.

שיעורים

06:00 05 זרם קצר מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית