פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1996

פתרונות של שאלות בגרות משנת 1996

שיעורים

31:53 בגרות חשמל 1996 שאלה 4 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:58 מגנטיות1996 3 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית