גלות בבל, הצהרת כורש ושיבת ציון

בפרק זה נעסוק ביהודים בבבל, במדיניותו של כורש, ובשיבת ציון

שיעורים

09:34 הצהרת כורש מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית
09:37 ימי שיבת ציון מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית