שיבת ציון בניית המקדש והעימות עם השומרונים

מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019