ממדינת מקדש לעם הספר - בית-שני

בפרק זה נעסוק בחלק הראשון של תכנית הלימודים