בניית בית המקדש

בפרק זה נעסוק בתהליך בנייתו של בית המקדש השני

שיעורים

12:11 בית המקדש השני מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

05:21 בית המקדש - הורדוס - Jerusalem Temple - Herod מאת Yehuda Vinograd, הועלה ע"י איתמר בנית