בית המקדש - הורדוס - Jerusalem Temple - Herod

מאת Yehuda Vinograd, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בפברואר 2019