החברה ביהודה תחת השפעה הלניסטית

בפרק זה נעסוק במאבק בין בית תלמי לבית סלווקוס, במלחמות הסוריות, וביהודה תחת שלטון אנטיוכוס.

שיעורים

08:13 התקופה ההלניסטית מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית