המפגש בין החברה ביהודה לבין ההלניזם

בפרק זה נעסוק בהשפעות ההלניזם על החברה ביהודה, כולל שלטון אנטיוכוס ומרד החשמונאים