הכתות הדתיות ועיקרי המחלוקת ביניהן: צדוקים, פרושים

בפרק זה נעסוק במחלוקות ובגוונים בעם היהודי בתקופת מדינת החשמונאים

שיעורים

13:33 שיעורטון - הכתות בשלהי ימי בית שני מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית