ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית-המקד

בפרק זה נעסוק במדינה החשמונאית ומאפייניה, ובגורמים לחורבנה