ערים מוסלמיות והקהילות היהודיות בהן

בפרק זה נעסוק במאפייניהן המרכזיים של ערים מוסלמיות בימי הביניים ובאופנים בהם השתלבו בהן הקהילות היהודיות.

שיעורים

06:09 ערים וקהילות בימי הביניים - בגדאד במאה ה-10 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
06:16 ערים וקהילות בימי הביניים - ערים מוסלמיות מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

01:07 הגורמים לצמיחתן של ערים באימפריה המוסלמית מאת Amit Meyraz, הועלה ע"י איתמר בנית