הגורמים לצמיחתן של ערים באימפריה המוסלמית

מאת Amit Meyraz, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בפברואר 2019