המהלכים הצבאיים עד קיץ 1941

בפרק זה נדון בהתפתחות המלחמה באירופה מפריצתה ועד יוני 1941

שיעורים

11:27 הדרך למלחמת העולם השנייה בקיצור מאת הדרך הקלה, הועלה ע"י איתמר בנית
13:57 קיצור תולדות מלחמת העולם השנייה בכמה דקות מאת תיכון ראשית, הועלה ע"י איתמר בנית
10:46 מלחמת העולם השנייה בקיצור (חלק 1/2) מאת הדרך הקלה, הועלה ע"י איתמר בנית
08:40 מלחמת העולם השנייה – מפה מונפשת מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
07:01 כיבוש פולין והתחלת רדיפות היהודים מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית