ראשית מלחמת העולם השנייה ומדיניות כלפי היהודים

בפרק זה נעסוק בתקופת הזמן שמפרוץ המלחמה ועד יציאת גרמניה למבצע ברברוסה - מהלכי המלחמה ופעילות גרמניה כנגד היהודים.