מדיניות הנאצים כלפי היהודים במדינות באירופה הכבושה

בפרק ה נתאר את המהלכים שנקטו הנאצים כלפי יהודי אירופה תחת שלטונם

שיעורים

02:50 פריז תחת שלטון הגרמנים בתקופת מלחמת העולם השנייה מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
08:15 וילנה בתקופת השואה: חיי היום-יום בגטו מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
08:07 וילנה בתקופת השואה: האקציות בגטו וילנה מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
06:06 מאי 1941: מעצר יהודים בצרפת בתקופת השואה מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
04:48 גטו טריזנשטאט-גטו לדוגמא מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית