השלבים בביצוע 'הפתרון הסופי'

בפרק זה נעסוק בפתרון הסופי ובשלבים לביצועו

שיעורים

03:07 מהי השואה: "הפתרון הסופי" מתגבש (1942-1941) מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
16:14 התפתחות הפתרון הסופי מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
19:56 הפתרון הסופי - השלבים בהשמדת העם היהודי מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית
27:11 הפתרון הסופי מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית