המלחמה העולמית והפתרון הסופי, עד כניעת גרמניה ויפן

בפרק זה נעסוק בשינוי המדיניות הנאצית כלפי היהודים - "הפתרון הסופי" ובמהלכי המלחמה עד תומה