דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי'

בפרק זה נתאר מהלכי לחימה של יהודים במהלך ביצוע הפתרון הסופי.

שיעורים

05:30 עדותו של אהרון כרמי - מרד גטו ורשה, חלק ב' מאת משואה - המכון הבינלאומי ללימודי השואה, הועלה ע"י איתמר בנית
02:01 סביבת למידה על מרד גטו ורשה - רקע היסטורי מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
16:26 חדשות מהעבר עונה 3 - מרד גטו ורשה מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:43 מרד גטו ביאליסטוק מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
09:35 מרד גטו ורשה - 'אתם עדי' - עדויות ניצולי השואה מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית
11:15 מרד גטו ורשה מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

08:36 מרד גטו ורשה וייחודו מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית